Undervisningsøkter

Inndelingen av skoledagen ved Nes vgs.

1. økt 

1. time  08:10–08:55
2. time  08:55–09:40

2. økt 

3. time  09:50–10:35
4. time  10:35–11:20

Storefri   11:20–11:45

3. økt 

5. time  11:45–12:30
6. time  12:30–13:15

4. økt 

7. time  13:25–14:10
8. time  14:10–14:55

Elevene plikter å varsle kontoret dersom lærer ikke er kommet til klassen/gruppa 5 minutter etter at timen/økta har begynt.

Midttimen 

Midttimen er satt inn på timeplanen din. Dette er en time som brukes til møter, elevrådsarbeid, elevsamtaler, informasjon, idrettsturneringer, konserter, yrkesorientering m.m.

Elevrådet lager midttimeaktiviteter som elevene kan delta i. Har du forslag til midttimeaktiviteter? Ta kontakt med elevrådet!  Elevrådet, arbeidsgruppene og russen legger sine møter og aktiviteter til midttimen slik at flest mulig kan delta.