Ordensregler for utenlandsekskursjon ved Nes videregående skole

For at turene skal bli vellykket, er det viktig at hver enkelt deltaker tar vare på seg selv. Det er naturlig at alle føler ansvar for gruppens felles mål og at vi viser samhold med hverandre. Du reiser ikke som privatperson, men som en representant for skolen din.

En ekskursjon er et arrangement i skolens regi og dermed gjelder skolereglementet under hele turen.  Det er ingen forskjell på myndige og umyndige elever. Vi forventer at alle oppfører seg ansvarlig og følger reglementet.  Det viktigste er å forhindre at noen blir utsatt for noe.

  • Du skal aldri gå alene.  Det skal være minst to sammen på dagen og minst tre sammen på kvelden.
  • Det er ikke lov å sitte på med fremmede i bil, og det er ikke lov å bli med fremmede hjem.
  • Du skal alltid gi beskjed om hvor du går.  Regler for innetider og meldingsplikt  skal overholdes.
  • Bruk, besittelse og oppbevaring av rusmidler er forbudt (jfr. ordensreglementet).  Dette gjelder hele døgnet og det er ingen forskjell på myndige og umyndige elever her.
  • Alle skal delta i det faglige opplegget.  Småsnakking under presentasjoner og guiding tolereres ikke.  Mye vil foregå på spansk/fransk/tysk og dette kan til tider være slitsomt, men vi forventer at elevene legger godviljen til.
  • Du skal møte til avtalt tid – ikke fem minutter senere.


For øvrig viser vi til skolens reglement og retningslinjer for elevene.


Brudd på reglementet kan føre til at du må reise hjem