Utlånsreglement for Nes videregående skoles bibliotek

Dette reglementet gjelder lån av bøker fra biblioteket ved Nes videregående skole.

Se eget reglement for utlån av lærebøker.

1. Alle som er elever eller ansatte ved Nes videregående skole kan låne bøker fra biblioteket.

2. Utlånet er gratis. Alle som ønsker å låne bøker, må forplikte seg til å overholde bibliotekets reglement.

3. Lånere kan som regel få låne bøker etter ønske og behov. Håndbøker og oppslagsbøker lånes i alminnelighet ikke ut.

4. Lånetida er 1 mnd. For nye og særlig etterspurte bøker kan lånetiden settes kortere. Ved overskridelse av lånefristen blir sendt ut varselbrev/purring.

5. Lånet av ei bok kan fornyes dersom den ikke er reservert for andre lånere. Lån av nye bøker og bøker som tilhører andre bibliotek, kan som regel ikke fornyes.

6. Låneren er økonomisk ansvarlig for de bøkene som blir lånt. Bøker som går tapt eller blir skadet, må erstattes med full pris.

7. Lån av bøker er personlig. Låneren kan ikke låne bibliotekets bøker videre til andre.

8. Dersom biblioteket ikke har den boka låneren ønsker, kan biblioteket skaffe boka fra Fylkesbiblioteket i Akershus eller andre bibliotek. For slike utlån gjelder særskilte regler.

9. Lånereglene gjelder også for annet materiale enn bøker dersom det ikke er fastsatt andre bestemmelser.

10. ID-kort m/strekkode fungerer også som lånekort. Kortinnehaveren er ansvarlig for alle bøker som blir lånt på kortet.

11. Overtredelse av lånereglement kan medføre tap av låneretten.

12. Elever som slutter/bytter skole må levere inn lånte bøker umiddelbart.