Skolens arbeid mot rus

Nes videregående skole skal sørge for et trygt og godt læringsmiljø for elever og ansatte.

Vi arbeider aktivt for et RUSFRITT miljø ved vår skole:

  • Det er ikke tillatt å være påvirket av rusmidler i skoletiden
  • All omsetning og forsøk på omsetning av rusmidler er forbudt
  • Alle ansatte har plikt til å melde fra ved mistanke eller bekymring
  • Ruspåvirket elev og elev som besitter eller omsetter rusmidler bortvises umiddelbart

Forebyggende arbeid mot rus

Alle skolens ansatte har ansvar for å drive  holdningsskapende arbeid mot rus. I dette arbeidet har skolens miljøarbeidere en viktig funksjon. De har kontor i tilknytning til skolens vestibyle, og er ute i fellesarealer i friminutt og midttimer. Miljøarbeiderne er i likhet med rådgivere og helsesykepleier sertifisert til å gjennomføre testen «tegn og symptomer».

Alle som ser eller hører noe som forårsaker grunn til mistanke eller bekymring oppfordres til å melde fra til lærer/kontaktlærer, miljøarbeider, rådgiver eller helsesykepleier - som melder videre til ledelsen. Varsleren sikres  anonymitet.

Tiltak ved mistanke om ruspåvirkning

Ved mistanke om ruspåvirkning i skoletiden vil vi alltid varsle foreldre dersom eleven er under 18 år. Vi vil også vurdere å kontakte politiet. Skolen har egne rutiner for saker der det er mistanke om ruspåvirkning i skoletiden.

Kontaktperson

Anne Cathrine Marstein

Avdelingsleder elevtjenesten
Rådgiver Vg4 påbygg

E-post Anne.Cathrine.Marstein@nes.vgs.no

Tlf: 63912227