PC-/Mac-ordning i Akershus fylkeskommune

Alle elever i de videregående skolene i Akershus skal ha en bærbar datamaskin. Elevene bruker sine private datamaskiner, og du som skal begynne i Vg1 må selv sørge for å skaffe deg en datamaskin til skolestart.

Du kan bruke den datamaskinen du har fra før, kjøpe en gjennom en vanlig forhandler, eller bestille en subsidiert datamaskin gjennom fylkeskommunens innkjøpsavtaler.

Du kan benytte enhver datamaskin som oppfyller minstekravene:

  • Maskinen må ha antivirusprogram.
  • Maskinen må kunne produsere og levere inn oppgaver i formater som er lesbare for læreren. Du får tilbud om gratis installasjon av Office-pakken når du begynner på skolen.
  • Datamskinen må fungere når du arbeider i læringsplattformen itslearning.
  • Datamaskinen må fungere uten internetttilkobling. Det utelukker for eksempel Chromebook.

Dersom datamaskinen din ikke funge­rer til det som er forventet, kan skolen kreve at du kjøper en standard-PC til bruk i opplæringen.

Hva slags datamaskin bør du velge?

Tabellen under viser hva slags datamaskin som anbefales.

Utdanningsprogram - datamaskin:

Bygg- og anleggsteknikk - PC
Elektrofag - PC
Helse- og sosialfag - Alle
Idrettsfag - Alle
Studiespesialisering - Alle

Du kan lese mer om PC-ordningen på fylkeskommunens nettsider.