IKT-wiki

Praktisk informasjon om bruk av IKT

Akershus fylkeskommune har laget en oversikt over praktisk informasjon om bruk av IKT ved de videregående skolene i Akershus, og hvordan du enktelt tar de viktiste IKT-tjenestene i bruk:

IKT-wiki