Personlig trener i fag - tilpasset faglig trening

Ved Nes videregående har vi et tilbud til deg som ønsker individuell oppfølging fra en faglærer for å forbedre skoleresultatene dine. Vi har kalt ordningen for «personlig trener i fag».

Du kan søke om å få personlig trener for en periode i tillegg til den vanlige undervisningen. Søknaden din blir innvilget dersom vi har tilgjengelig trener i det aktuelle faget innenfor ledig tid på din og faglærers timeplan. Det er ellers en betingelse at du følger den ordinære undervisningen i faget.

Du kan søke om personlig trener i fag

Dersom du kan svare ja på ett av punktene nedenfor kan du søke om personlig trener i fag.

 • Jeg ønsker å jobbe litt ekstra for å oppnå bedre karakter i et fag.
 • Jeg trenger hjelp til å organisere skolearbeidet mitt slik at jeg får gjort det som forventes av meg.
 • Jeg trenger hjelp til leksene mine i et fag.
 • Jeg står i fare for å stryke i et fag, og har som hovedmål å få ståkarakter.
   

Slik organiseres øktene med din personlige trener

 • Dere møtes innenfor vanlig skoletid, men utenom de vanlige skoletimene.
 • Treneren er enten din vanlige faglærer eller en annen lærer som har faget du ønsker å trene i.
 • Du og treneren din avtaler når og hvor dere skal møtes.
 • Med utgangspunkt i dine faglige behov avtaler du og treneren din hva treningsopplegget skal inneholde.
 • Når du inngår en avtale med personlig trener, har du plikt til å møte til de oppsatte tidspunktene.
 • Opplegget er frivillig, og treningsforholdet avsluttes dersom du ikke møter.

Søknadsskjema for personlig trener i fag får du i ekspedisjonen.
 

Sagt av elever som har hatt personlig trener:

«Tilbudet hjalp meg til å dekke en del mangler jeg hadde, og jeg fikk mer forståelse for faget.»

«Disse timene er en fornuftig måte å jobbe på. Jeg har hatt meget stort læringsutbytte av å ha personlig trener!»