Nesplakaten

1. God læring har høyeste prioritet

2. Alle elever gis mulighet til å utvikle seg

3. Undervisningen holder høy kvalitet

4. Vi har positive forventninger til hverandre

5. Vi møter hverandre med respekt og vennlighet

6. Alle medvirker til et godt arbeidsmiljø

7. Vi er lojale mot avtaler og bestemmelser