Utviklingsplan

Utviklingsplanene for skolen er knyttet tett opp mot arbeidet med Den Gode Akershusskolen.

Nes videregående skole har en overbyggende utviklingsplan for hele skolen, i tillegg til at det er utarbeidet en utviklingsplan for hver avdeling.

Overordnet utviklingsplan

Skolens utviklingsplan 19-20

Avdelingsvise utviklingsplaner

Studieforberedende 19-20

Helse- og oppvekstfag 19-20

Elektrofag 19-20

Bygg- og anleggsteknikk 19-20

Elevtjenesten 19-20