Makkerskap

Nes videregående skole har valgt å bli en makkerskapskole. Makkerskap er et skolestarttiltak for Vg1-elever, der målet er å skape trygghet og forutsigbarhet i begynnelsen av skoleåret.

Vi vet at det faglige og sosiale henger tett sammen, og at elevene bruker mye energi de første ukene på å finne sin sosiale plass.

Makkerskap handler om å gi elevene en trygg overgang fra ungdomsskole til videregående skole, og å skape et inkluderende klasserom der elevene lærer å se hverandre og selv opplever å bli sett.

Klassen deles inn i makkerskap (to og to) og makkergrupper (to par) fra første skoledag. Prosjektet går over 3x3 uker, der elevene bytter makkerskap og grupper to ganger. Elevene vil jobbe med ulike samarbeidsoppgaver, og få en innføring i hva det vil si å være i et makkerskap.

Erfaring viser at makkerskap bidrar til å skape gode arbeidsrelasjoner samt tette og trygge klassemiljø tidlig.

Kontaktperson

Anne Cathrine Marstein

Avdelingsleder elevtjenesten
Rådgiver Vg4 påbygg

E-post Anne.Cathrine.Marstein@nes.vgs.no

Tlf: 63912227