Oppstart av skoleåret for Vg1-elever

Skolen gjennomfører et eget oppstartprogram for alle Vg1-elever

Programmet omfatter:

  • Makkerskap
  • Startsamtale med kontaktlærer
  • Klassebesøk av rådgiver, helsesykepleier, IKT-ansvarlig og skolens ledelse

Hensikten er:

  • Gi elevene en trygg overgang fra ungdomsskole til videregående skole
  • Skape tette og trygge klassemiljø i begynnelsen av skoleåret
  • Opprette god kontakt med elevene og skape gode relasjoner tidlig
  • Etablere gode arbeidsfellesskap fra skolestart
  • Informere om ulike hjelpe- og støttefunksjoner ved skolen

Alle Vg1-elever vil ha en startsamtale med kontaktlærer der foreldre er invitert til å delta.

Alle Vg1-elever vil bli kartlagt i lesing, regning og engelsk

Kartleggingsresultater av elevenes ferdigheter sammen med startsamtalen vil gi skolen viktig informasjon som grunnlag for senere tilrettelegging av opplæringen.

Kontaktperson

Anne Cathrine Marstein

Avdelingsleder elevtjenesten
Rådgiver Vg4 påbygg

E-post Anne.Cathrine.Marstein@nes.vgs.no

Tlf: 63912227