Bygg- og anleggsteknikk Vg1 [Hopp til innhold]

Bygg- og anleggsteknikk Vg1

Bygg- og anleggsteknikk på Nes videregående skole har som mål at alle elever skal oppleve trivsel, sosial og faglig utvikling og de skal bli forberedt på hva som møter de i framtiden. Som elev hos oss skal du utvikle ferdigheter som kreves av en håndverker, få oversikt over hvilke muligheter utdannelsen gir og være attraktiv for framtidige arbeidsgivere.

Produksjon, tegning og bransjelære og prosjekt til fordypning er de felles programfagene på Vg1. Undervisningen er lagt opp slik at praktisk arbeid og helhetlige tverrfaglige arbeidsoppgaver vektlegges. Gjennom programfagene skal du lære deg gode arbeidsvaner, evne til samarbeid og oppleve arbeidsglede.

Norsk, matematikk, naturfag, kroppsøving og engelsk er fellesfagene på Vg1. Vi vektlegger at fellesfagene skal sees i sammenheng med programfagene og vi arbeider for at fellesfagene skal være relevant for elevene.

Undervisningsplanen i programfagene er i hovedsak delt i tre perioder. Alle elever starter med å gjennomføre en grunnleggende innføringsoppgave. Elevene lager en verktøykasse og en arbeidskrakk. Gjennom øvelsene vil du blant annet få øvd deg i grunnleggende verktøybruk, treteknikk, nøyaktighet, lese og forstå arbeidstegning, grunnleggende regning og HMS.

I periode to setter elevene opp minihus inne på verkstedet (se bildekarusell). Her blir det blant annet innføring i å mure blokker og tegl, oppsetting av bindingsverk, utvendig fasade og forskaling.

I siste periode vil elevene bli utplassert i bedrift i to til tre dager per uke. Da er det mulig å velge bedrifter som passer til ønsket fordypning i Vg2. I denne perioden vil du bli fulgt tett opp av faglærer. Vi mener det er nyttig for framtidige fagarbeidere å hente erfaringer tidlig fra arbeidslivet og vi etterstreber og ha et godt samarbeid mellom skole og arbeidsliv. 

Fag og timefordeling Vg1 Bygg- og anleggsteknikk

Fellesfag Timetall per uke
Engelsk 3 t
Kroppsøving 2 t
Matematikk 3 t
Naturfag 2 t
Norsk 2 t
SUM 12 t
 
Felles programfag Timetall per uke
Produksjon 12 t
Tegning og bransejære 5 t
Prosjekt til fordypning 6 t
SUM 23 t
TOTAL 35 t

Kontaktperson

Steinar Andersen

Avdelingsleder elektrofag og bygg og anlegg

E-post steinar.andersen@nes.vgs.no

Tlf: 63912251