Byggteknikk Vg2

Som elev på Vg2 byggteknikk på Nes videregående skole skal du oppleve trivsel, sosial og faglig utvikling og du skal bli forberedt på hva som møter deg i framtiden. Som elev hos oss skal du utvikle ferdigheter som kreves av en håndverker, få oversikt over hvilke muligheter utdannelsen gir og være attraktiv for framtidige arbeidsgivere.

Byggteknikk omfatter oppføring, ombygging og vedlikehold av bygninger og anlegg. Programfagene skal bidra til å utvikle dyktige håndverkere og fagarbeidere og programfaget produksjon omhandler oppføring, ombygging og vedlikehold av bygninger og konstruksjoner, mens programfaget bransjelære dreier seg om bruk av måleverktøy, beskrivelser og tegninger som grunnlag for produksjon og dokumentasjon.

Norsk, samfunnsfag, kroppsøving og engelsk er fellesfagene på Vg2. Vi vektlegger at fellesfagene skal sees i sammenheng med programfagene og vi arbeider for at fellesfagene skal være relevant for elevene.

Undervisningsplanen i programfagene er i hovedsak delt i tre perioder. Alle starter med å lage en verktøykasse. Gjennom øvelsene vil du blant annet få øvd deg i grunnleggende verktøybruk, treteknikk, nøyaktighet, lese og forstå arbeidstegning, grunnleggende regning og HMS.

I periode to forsøker vi å finne et passende byggeoppdrag som dekker flere av de fire retningene du kan velge å fordype deg videre i Vg3. Dette er betongfaget, murerfaget, stillasbyggerfaget eller tømrerfaget. I 2015-16 satte Vg2-elevene opp en garasje. Vi ser at gjennom å bygge noe permanent øker elevens motivasjon og viser gjerne stor iver og arbeidsglede.

Siste periode blir du som elev utplassert i en bedrift. Her er det mulighet for å finne en bedrift som passer ønsket fordypning. I denne perioden vil du bli fulgt tett opp av faglærer. Vi etterstreber å ha en tett kontakt med lokale bedrifter og mener det er nyttig for framtidige fagarbeidere å hente erfaringer tidlig fra arbeidslivet.

Utdanningen avsluttes med en tverrfaglig eksamen i ønsket fordypning og eventuelt en eksamen i et fellesfag før du som elev finner en læreplass.

Oppdrag

Elever på byggteknikk Vg2 setter opp garasje

  

Fag og timefordeling Vg2 Byggteknikk

Fellesfag Timetall per uke
Engelsk 2 t
Kroppsøving 2 t
Samfunnsfag 3 t
Norsk 2 t
SUM 9 t
 
Felles programfag Timetall per uke
Produksjon 12 t
Bransjelære 5 t
Prosjekt til fordypning 9 t
SUM 26 t
TOTAL 35 t

Kontaktperson

Steinar Andersen

Avdelingsleder elektrofag og bygg og anlegg

E-post steinar.andersen@nes.vgs.no

Tlf: 63912251