Dataelektronikerfaget Vg3

Er du interessert i utvikling og ny teknologi? Har du lyst til å arbeide med dagens og morgendagens teknologiske løsninger? Da kan dataelektronikeryrket være noe for deg.

Hos oss kan du lære å starte, drive, og avslutte en ungdomsbedrift. Du får jobbe med mikrokontrollersystemer, scene, lys og lyd. Data og nettverk står sentralt i opplæringen, og du kan ha en del av opplæringen ute i bedrift.

Sentrale arbeidsområder er:

  • installasjon, drift og vedlikehold av ulike elektroniske systemer og datasystemer
  • bruk og behandling av utstyr, programvare, informasjon og data
  • opprettelse av kommunikasjon mellom ulike typer utstyr og systemer
  • arbeid med sikkerhet, feilsøking og kommunikasjonsproblematikk
  • rådgivning ovenfor kunde i valg og bruk av utstyr og systemer, og tilpasse utstyret/systemene til kundens behov
  • utarbeide kundetilpasset dokumentasjon og å gi opplæring

 

Fag og timefordeling Vg3 Dataelektronikerfaget

Fellesfag Timetall per uke
Kroppsøving 2 t
 
Felles programfag
Apparater og utstyr 19 t
Systemer og infrastruktur 14 t
TOTAL 35 t

Kontaktperson

Steinar Andersen

Avdelingsleder elektrofag og bygg og anlegg

E-post steinar.andersen@nes.vgs.no

Tlf: 63912251