Data og elektronikk Vg2

Har du lyst til å lære mer om- og følge den teknologiske utviklingen inne elektronikkbransjen? Kunne du tenke deg å tjene penger i læretiden? Da kan Data og elektronikk være noe for deg.

På programområdet Data og elektronikk lærer du blant annet om alarmer, alarmanlegg, mikrokontrollbaserte styrings- og navigasjonssystemer - data- og elektronikksystemer og -utstyr. Det omfatter montering, funksjonstesting, idriftsetting og feilsøking.  

Fag og timefordeling Vg2 Data og elektronikk

Fellesfag Timetall per uke
Engelsk 2 t
Kroppsøving 2 t
Samfunnsfag 3 t
Norsk 2 t
SUM 9 t
 
Felles programfag
Data- og elektronikk 10 t
Elektronisk infrastruktur 7 t
Prosjekt til fordypning 9 t
SUM 26 t
TOTAL 35 t

Kontaktperson

Steinar Andersen

Avdelingsleder elektrofag og bygg og anlegg

E-post steinar.andersen@nes.vgs.no

Tlf: 63912251