Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2

Har du lyst å jobbe i barnehage, SFO/skole, eller med ungdom som barne- og ungdomsarbeider? Da er dette veien å gå!

Utdanning

  • Videregående trinn 1( Vg1): helse- og oppvekstfag eller design og håndverk
  • Videregående trinn 2( Vg2): barne- og ungdomsarbeiderfag
  • To år med opplæring i bedrift i barne- og ungdomsarbeiderfaget

Utøvelsen av faget krever politiattest som viser at du ikke er siktet, tiltalt eller dømt for overgrep mot barn.

På Barne- og ungdomsarbeiderfag lærer du blant annet om

  • Planlegging og gjennomføring av aktiviteter
  • Barn og unges utvikling
  • Sosial kompetanse
  • Fysisk og psykisk helse hos barn og unge
  • Omsorg for barn og unge

 

 

Fag og timefordeling Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfaget

Fellesfag Timetall per uke
Engelsk 2 t
Kroppsøving 2 t
Samfunnsfag 3 t
Norsk 2 t
 
Felles programfag
Helsefremmende arbeid 5 t
Kommunikasjon og samhandling 5 t
Yrkesutøvelse 7 t
Yrkesfaglig fordypning 9 t
TOTAL 35 t

Kontaktperson

Stina Haukerud Bekken

Avdelingsleder helse- og oppvekstfag

E-post stina.haukerud.bekken@nes.vgs.no