Helsearbeiderfag Vg2

Helsefagarbeideren utfører omsorg, grunnleggende sykepleie og miljøarbeid for brukere på sykehjem og i andre kommunale helse- og omsorgstjenester.

På Helsefagarbeider lærer du blant annet om

  • grunnleggende sykepleie
  • habilitering, arbeid med psykisk utviklingshemmede
  • kommunikasjon med brukere og betydningen av kommunikasjon på tvers av tjenester

Som helsefagarbeider hjelper du pasienten eller klienten med daglige gjøremål, som personlig hygiene, klesskift og måltider, i tillegg til å gi behandling.

 

Personlige egenskaper

For å bli helsefagarbeider må du like å jobbe med mennesker. Du må kunne vise omsorg, hensyn og respekt. Du må både kunne arbeide selvstendig og sammen med andre.

 

Utdanning

  • Videregående trinn 1 (Vg1): helse- og oppvekstfag
  • Videregående trinn 2 (Vg2): helsearbeiderfag
  • To år opplæring i bedrift (helsearbeiderfaget)

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev.

 

Fag og timefordeling Vg2 Helsearbeiderfaget

Fellesfag Timetall per uke
Engelsk 2 t
Kroppsøving 2 t
Samfunnsfag 3 t
Norsk 2 t
 
Felles programfag
Helsefremmende arbeid 7 t
Kommunikasjon og samhandling 5 t
Yrkesutøvelse 5 t
Yrkesfaglig fordypning 9 t
TOTAL 35 t

Kontaktpersoner

Stina Haukerud Bekken

Avdelingsleder helse- og oppvekstfag

E-post stina.haukerud.bekken@nes.vgs.no

Randi Elvedal

Helse- og oppvekstfag

E-post randi.elvedal@nes.vgs.no