Helse- og oppvekstfag Vg1

Fag og timefordeling Vg1 Helse- og oppvekstfag

Fellesfag Timetall per uke
Engelsk 3 t
Kroppsøving 2 t
Matematikk 3 t
Naturfag 2 t
Norsk 2 t
SUM 12 t
 
Felles programfag
Helsefremmende arbeid 7 t
Kommunikasjon og samhandling 5 t
Yrkesutøvelse 5 t
Prosjekt til fordypning 6 t
SUM 23 t
TOTAL 35 t

Kontaktpersoner

Bente Rognlien

Helse- og oppvekstfag

E-post bente.rognlien@nes.vgs.no

May Britt Vangen

Helse- og oppvekstfag

E-post May.Britt.Vangen@nes.vgs.no

Stina Haukerud Bekken

Avdelingsleder helse- og oppvekstfag

E-post stina.haukerud.bekken@nes.vgs.no