Idrettsfag
Idrettsfag
Idrettsfag

Idrettsfag

Ønsker du en variert skolehverdag med mye trening/aktivitet og tett oppfølging i et godt miljø? Da er Idrettsfag på Nes videregående skole noe for deg!

Hva lærer du:
På Idrettsfag står idretten i sentrum. Vi har en allsidig aktivitetsplan i fagene aktivitetslære og breddeidrett, og du får en innføring både i de tradisjonelle og i de nyere og mer moderne idrettene. Som elev hos oss får du være med på å påvirke hvilke idretter du skal lære mer om.
I faget toppidrett tilbyr vi grupper i fotball og håndball. Her har vi gode fasiliteter med idrettshall og kunstgress. Driver du med en annen idrett som du ønsker å satse på er dette også mulig. Toppidrett gir deg muligheten til å utvikle deg som idrettsutøver med tett oppfølging fra lærer.
I faget treningsledelse vil du lære mer om trenerrollen. Her vil du få veiledning og veilede medelever i egen praksis i trenerrollen.
I de teoretiske idrettsfagene vil du lære om kroppens oppbygning, hvordan kroppen fungerer og hvordan du bør trene for å nå målene dine. Du vil også lære om idrettens historie og lære å se sammenhenger mellom ulike former for idrettslig aktivitet og samfunnet ellers.  

 

Veien videre
Idrettsfag er et studieforberedende program. Etter å ha bestått tre år på Idrettsfag får du generell studiekompetanse. Det betyr at du er kvalifisert til å søke de aller fleste høyskoler og universiteter.
På Idrettsfag får du tre flotte år med mange fine opplevelser som både gir gode minner og store muligheter for fremtiden.

 

Elevene sier:
«Det er veldig motiverende å gå på idrettsfag. Jeg får drive både med det jeg liker best, nemlig å trene, samtidig som jeg får et godt grunnlag til å studere videre. På idrettsfag blir det et godt klassemiljø fordi vi er så mye på tur sammen. Idrettsfag på Nes videregående har gode lærere og man blir sett og hørt»

«Ved å gå idrettsfag får jeg drive med idretten min på dagtid, med god veiledning av kvalifiserte lærere. Når det i tillegg er minnerike turer og god variasjon i teoriundervisningen, kan jeg virkelig anbefale det å gå idrettsfag»

Kontaktperson

Birgitt Marie Svestad Larshus

Avdelingsleder studiespesialisering og idrettsfag

E-post Birgitt.Marie.Svestad.Larshus@nes.vgs.no

Tlf: 63912217