Idrettsfag Vg2 [Hopp til innhold]

Idrettsfag
Idrettsfag
Idrettsfag

Idrettsfag Vg2

I Vg2 møter du to nye programfag, treningsledelse og idrett og samfunn. Sammen med fellesfagene får du en variert skoledag. Dette året drar vi på to ekskursjoner i naturskjønne omgivelser, en sykkeltur og en vintertur.

I aktivitetslære (5t) møter du både nye aktiviteter og aktiviteter du kjenner fra Vg1. Friluftsliv er en del av aktivitetslærefaget og første ekskursjon er allerede før høstferien.

Breddeidrett (5t) er et valgfritt programfag, her vil du møte en blanding av aktiviteter du kjenner fra bredde 1 og nye aktiviteter.

Toppidrett (5t) er et valgfritt programfag, her tilbyr vi håndball og fotball. Her får du muligheten til å utvikle deg som spiller med tanke på teknikk og taktikk, vi bruker også tid på basistrening. I toppidrett vil du lære om hvordan du skal trene for å utvikle deg videre. Driver du en annen idrett på høyt nivå kan vi diskutere muligheten for å velge toppidrett i denne idretten. Ønsker du å velge toppidrett som programfag er det viktig at du er motivert for å spesialisere deg innen en idrett.

I treningslære (3t) lærer du om hvordan kroppen er bygd opp og fungerer. Du vil lære om treningsplanlegging og hvordan du skal trene riktig. I tillegg til dette vil du lære om trening og helse.

I Idrett og samfunn (2t) lærer du om idrettshistorie og idrettens rolle i samfunnet. Du vil få være med på spennende diskusjoner og jobbe med interessante prosjekt.

I treningsledelse (2t) lærer om trenerrollen og prinsipper for hvordan du skal legge opp gode økter. Du vil få mye trening i å lede andre. I dette faget arrangerer elevene også en natt turnering i futsal. Dette har blitt en veldig populær tradisjon på idrettsfag.

I tillegg til programfagene i idrett har du fellesfag som er norsk, matematikk, historie samfunnsfag, geografi og fremmedspråk.

 

 

Fag og timefordeling Vg2 Idrettsfag  

Fellesfag Timetall i uken
Norsk 4 t
Matematikk 3 t
Samfunnsfag 3 t
Geografi 2 t
Historie 2 t
Fremmedspråk 4 t
SUM 18 t
 
Felles programfag
Aktivitetslære 3 5 t
Treningslære 1 3 t
Idrett og samfunn 1 2 t
Treningsledelse 1 2 t
SUM 12 t
 
Valgfrie programfag
Toppidrett 3 5 t
Breddeidrett 3 5 t
SUM 5 t
TOTAL 35 t

Kontaktperson

Birgitt Marie Svestad Larshus

Avdelingsleder studiespesialisering og idrettsfag

E-post Birgitt.Marie.Svestad.Larshus@nes.vgs.no

Tlf: 63912217