Idrettsfag Vg3 [Hopp til innhold]

Idrettsfag
Idrettsfag
Idrettsfag

Idrettsfag Vg3

Fag og timefordeling Vg3 Idrettsfag 

Fellesfag Timetall i uken
Norsk 6 t
Religion og etikk 3 t
Historie 4 t
Fremmedspråk (for de som ikke hadde fremmedspråk på ungdomsskolen) (5 t)
SUM 13 t (18 t)
 
Felles programfag
Aktivitetslære 3 5 t
Treningslære 2 5 t
Idrett og samfunn 2 3 t
Treningsledelse 2 og 3 4 t
SUM 17 t
 
Valgfrie programfag
Toppidrett 3 5 t
Breddeidrett 3 5 t
SUM 5 t
TOTAL 35 t

Kontaktperson

Birgitt Marie Svestad Larshus

Avdelingsleder studiespesialisering og idrettsfag

E-post Birgitt.Marie.Svestad.Larshus@nes.vgs.no

Tlf: 63912217