Studiespesialisering

Studiespesialisering passer for deg som har tenkt å studere videre på universitet eller høyskole i Norge eller utlandet etter videregående. Du kan velge mellom fordypning i realfag og språk, samfunnsfag og økonomi.

På utdanningsprogrammet studiespesialisering på Nes videregående får du generell eller spesiell studiekompetanse. Du møter et trygt miljø med dyktige lærere og god oppfølging.

Hva lærer du?

Studiespesialisering passer godt for deg som liker å arbeide med teoretiske fag, og vi har som mål å gjøre deg forberedt til videre studier. I tillegg til mye spennende teori vil du få tilbud om ekskursjoner i inn- og utland, du vil få mulighet til å være med i ulike konkurranser og aktiviteter.

På Vg1 har du 30 timer fellesfag (se Vg1). I tillegg til fellesfag velger du på Vg2 og Vg3 programfag innenfor programområdene realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi (se Vg2 og Vg3). Ved å velge fordypning i realfag vil du få generell studiekompetanse, og tilfredsstille spesielle opptakskrav som kreves på noen studier. Ved å velge fordypning i språk, samfunnsfag og økonomi får du generell studiekompetanse og et bredt grunnlag å søke videre studier på.  

Veien videre

Når du har fullført tre års skolegang og stått til eksamen, er du klar for å søke opptak på høyskoler og universitet. Karakterene dine og hvilke programfag du har valgt vil være avgjørende for hva du kommer inn på.  Det er derfor viktig at du velger programfag som er riktig for deg.  Rådgiver og avdelingsleder vil kunne hjelpe deg her.  Søk også informasjon på www.vilbli.no.

Elevene sier:

«Jeg har lyst til å søke ingeniørstudier ved NTNU etter videregående og har da tatt realfagsfordypning med matematikk, fysikk og kjemi her på Nes videregående. Det er krevende, men det er veldig gode lærere her som hjelper deg og tilbyr ekstra støtte hvis du er interessert. Nå i Vg3 er jeg med på skolerevyen til Nes. Elevene lager hele revyen selv og det skaper et fantastisk samhold i gruppa. Det er utrolig gøy!»

«Jeg har valgt å fordype meg i språk, samfunnsfag og økonomiske fag og har programfagene politikk og menneskerettigheter, engelsk og psykologi. Uansett hvilken retning jeg velger å studere videre, føler jeg meg godt forberedt.»

Kontaktperson

Birgitt Marie Svestad Larshus

Avdelingsleder studiespesialisering og idrettsfag

E-post Birgitt.Marie.Svestad.Larshus@nes.vgs.no

Tlf: 63912217