Realfag Vg2

Hvis du velger fordypning innenfor programområdet realfag, kan du på Nes velge mellom disse programfagene: Matematikk for realfag (R1), Matematikk for samfunnsfag (S1), Kjemi 1, Fysikk 1 eller Biologi 1. I tillegg har du mulighet til å velge et programfag fra programområdet språk, samfunnsfag og økonomi. 

Beskrivelse av programfag.

Kravet til fordypning er at du har minst to av de samme fagene over to år.  Vi anbefaler at en realfagsfordypning inneholder faget R1 eller S1 på Vg2.

Fag og timefordeling Vg2 Realfag 

Fellesfag Timetall i uken
Norsk 4 t
Matematikk 2P/R1/S1 3/5/5 t
Historie 2 t
Kroppsøving 2 t
Fremmedspråk 4 t
SUM 15/17 t
 
Valgfrie programfag
Programfag fra eget programområde 5 t
Programfag fra eget programområde 5 t
Programfag fra studieforberedende utdanningsprogram 5 t
SUM 15 t
TOTAL 30/32 t


*Dersom du velger matematikk som programfag erstatter dette fellesfaget 2P. Du må da ha totalt fire programfag for å få nok timer.