Realfag Vg3

På Vg3 har du 15 timer til programfag. Innenfor programområdet realfag kan du velge følgende programfag: Matematikk for realfag 2 (R2), Matematikk for samfunnsfag 2 (S2), Kjemi 2, Fysikk 2, Biologi 2. Du må fortsette med minst to av programfagene fra Vg2. Det tredje programfaget kan du velge på nytt. Enten med et fag fra nivå 1 innenfor realfag, eller et fra programområdet språk, samfunnsfag og økonomi. Hvis du ikke hadde fremmedspråk på ungdomsskolen, fyller dette faget de siste fem programfagstimene.

Beskrivelse av programfag.

Fag og timefordeling Vg3 Realfag 

Fellesfag Timetall i uken
Norsk 6 t
Historie 4 t
Religion og etikk 3 t
Kroppsøving 2 t
SUM 15 t
 
Valgfrie programfag
Programfag fra eget programområde 5 t
Programfag fra eget programområde 5 t
Programfag fra studieforberedende utdanningsprogram* 5 t
SUM 15 t
TOTAL 30 t


*Hvis du ikke hadde fremmedspråk på ungdomsskolen må du bruke disse fem timene til dette i Vg3.