Språk, samfunnsfag og økonomi Vg2 [Hopp til innhold]

Språk, samfunnsfag og økonomi Vg2

Språk, samfunnsfag og økonomi Vg2

Hvis du velger fordypning innenfor programområdet språk, samfunnsfag og økonomi, kan du på Nes  velge mellom disse programfagene: Psykologi 1, Medie- og informasjonskunnskap 1, Historie og filosofi 1, Internasjonal engelsk og Sosiologi og sosialantropologi. I tillegg kan elever velge Matematikk for samfunnsfag (S1). Hvilke fag vi tilbyr kan variere fra år til år.

Beskrivelse av programfag.

Kravet til fordypning er at du skal ha minst to programfag i to år. Vi anbefaler at du velger alle tre programfagene fra sammen programområde på Vg2.

Fag og timefordeling Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi 

Fellesfag Timetall i uken
Norsk 4 t
Matematikk (2P)/S1 3/5 t
Historie 2 t
Kroppsøving 2 t
Fremmedspråk 4 t
SUM 15/17 t
 
Valgfrie programfag
Programfag fra eget programområde 5 t
Programfag fra eget programområde 5 t
Programfag fra studieforberedende utdanningsprogram 5 t
SUM 15 t
TOTAL 30/32 t