Språk, samfunnsfag og økonomi Vg3 [Hopp til innhold]

Språk, samfunnsfag og økonomi Vg3

På Vg3 har du 15 timer til programfag. Innenfor programområdet språk, samfunnsfag og økonomi kan du velge følgende programfag: Psykologi 2, Medie- og informasjonskunnskap 2, Historie og filosofi 2, Politikk og menneskerettigheter, Samfunnsfaglig engelsk, Engelskspråklig litteratur og kultur.

Beskrivelse av programfag.

Du må fortsette med minst to av programfagene fra Vg2. Det tredje programfaget kan du velge enten fra samme programområde, eller fra programområdet realfag, nivå 1.

Fag og timefordeling Vg3 Språk, samfunnsfag og økonomi

Fellesfag Timetall i uken
Norsk 6 t
Historie 4 t
Religion og etikk 3 t
Kroppsøving 2 t
SUM 15 t
 
Valgfrie programfag
Programfag fra eget programområde 5 t
Programfag fra eget programområde 5 t
Programfag fra studieforberedende utdanningsprogram* 5 t
SUM 15 t
TOTAL 30 t


*Hvis du ikke hadde språk på ungdomsskolen, må du bruke disse fem timene på dette faget i Vg3.