Studiespesialisering Vg1 [Hopp til innhold]

Studiespesialisering Vg1

På Vg1 har du 30 timer fellesfag. Når skolen begynner på høsten, velger du om du vil ha praktisk eller teoretisk matte. For å gå videre med realfag på Vg2 kreves det teoretisk matte.

Hvis du har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen kan du fortsette med dette, eller velge å begynne på nytt med det begynnerspråket skolen tilbyr. I begge tilfeller har du språk i to år. Dersom du ikke har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen, starter du med det begynnerspråket skolen tilbyr og har dette i tre år.

Fag og timefordeling Vg1 Studiespesialisering

Fellesfag Timetall per uke
Norsk 4 t
Kroppsøving 2 t
Engelsk 5 t
Naturfag 5 t
Matematikk, praktisk eller teoretisk 5 t
Samfunnsfag 3 t
Geografi 2 t
Fremmedspråk 4 t
Totalt 30 t

 

Fag og timefordeling Vg1 Samfunnsvitenskap

Fellesfag Timetall per uke
Norsk 4 t
Kroppsøving 2 t
Engelsk 5 t
Naturfag 5 t
Matematikk, praktisk eller teoretisk 5 t
Samfunnsfag 3 t
Geografi 2 t
Fremmedspråk 4 t

Programfag
Kommunikasjon og kultur

5 t
Totalt 35 t

Velger du samfunnsvitenskap begynner du med ett programfag allerede på Vg1, og har dermed 35 timer i uka. Du får igjen dette ved å ha færre timer på Vg2.

Les mer om samfunnsvitenskap.

Tillegg til søknad til studiespesialisering.

Kontaktperson

Birgitt Marie Svestad Larshus

Avdelingsleder studiespesialisering og idrettsfag

E-post Birgitt.Marie.Svestad.Larshus@nes.vgs.no

Tlf: 63912217